ശോശാമ്മ ജോർജ് ( ലില്ലിക്കുട്ടി – 68 ) ഡിട്രോയിറ്റിൽ വെച്ച് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

ഡിട്രോയിറ്റ്‌ : ശോശാമ്മ ജോർജ് ( ലില്ലിക്കുട്ടി – 69 ) മിഷിഗൺ ഡിട്രോയിറ്റിൽ വെച്ച് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു . പരേതനായ പി.എം ജോർജിന്റെ സഹധർമണിയും,റാന്നി , കീകൊഴൂർ എരിത്തിക്കൽ കുടുമ്പാഗമാണ് പരേത. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി മിഷിഗൺ ഡിട്രോയിറ്റിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ ശോശാമ്മ ജോർജ് ജനുവരി 16 ന് തന്റെ വിശ്രമ വേളയിൽ താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ( ഷുഗറിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതാണ് മരണ കാരണം ) . മക്കൾ : റെയ്‌ച്ചൽ – വിനി , എൽസ, ജോഷൻ . കൊച്ചുമക്കൾ : ജോനാഥൻ, ജേക്കബ് , ജോഷുവ.
മിഷിഗൺ ഡിട്രോയ്റ്റിലുള്ള ട്രോയ് ഇന്റർനാഷണൽ ചർച് ഓഫ് ഗോഡിൽ വെച്ച് ( 1285 E. Wattles Road, Troy, MI 48085) ജനുവരി 19 -നു ഞാറാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് വ്യൂയിങ് സർവീസും, ജനുവരി 20 -നു തിങ്കൾ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഹോം ഗോയിങ് സർവീസും തുടർന്ന് വൈറ്റ് ചാപ്പൽ സെമിത്തേരിയിൽ  സംസ്ക്കാര ശ്രുശൂഷയും നടക്കും
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: സാമുവേൽകുട്ടി ഏബ്രഹാം – 586 604 6989 , റവ . ജോയ് ജോൺ – 313 737 9834

 

 

 


Seeking Bride Groom

Pentecostal parents settled in U.S. are seeking proposals of their daughter born and brought up in U.S., born again, baptized and Spirit filled internal medicine doctor starting Fellowship in Geriatrics in a prestigious University . She is 30/ 5 ‘ 3″ looking for a God fearing well qualified boy from U.S. A.  If interested please send recent photos with bio data to mathewthomas0810@yahoo.com or call at 469-360-5735.

NEED LIVE STREAMING SERVICE?