ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ചർച്ച്‌ ഓഫ് ഇന്ത്യ , കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെയിൻ പ്രയർ.

പത്തനംതിട്ട : കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് -19 എന്ന മാരകവ്യാപനത്തിന് എതിരെ  13 – മണിക്കൂർ ചെയിൻ പ്രയർ ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച്ച 27/03/2020 രാവിലെ 10 :00  മണിമുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്.  ഈ മഹാമാരിയിൽ ലോകവും  നമ്മുടെ രാജ്യവും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും നേരിടുന്ന ഈ മഹാവിപത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വിവിധസ്ഥലങ്ങളിൽ സമയം വേർതിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന ദൗത്യം നാം നിറവേറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥർ ആണ്. ആരോഗ്യമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും, ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാർക്കുവേണ്ടിയും നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിനുവേണ്ടിയും,സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും,ദേശത്ത് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതെയും സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം നേരിടാതിരിക്കുവാനും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു .ഒപ്പം ഭരണകൂടം നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നനിലയിലും ഒരു ദൈവപൈതൽ എന്ന ചിന്തയിലും നാം പാലിക്കാൻ തയ്യാർ ആകണം.നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും തരുന്ന നിർദ്ദേശപ്രകാരം അടുത്ത 21 – ദിവസങ്ങൾ വീടുകളിലും പാഴ്സനേജുകളിലും കഴിയേണ്ടതിനാൽ  കൂടുതൽ സമയപ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ചർച്ച്‌ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരള സ്റ്റേറ്റിനുവേണ്ടി ബിജോയ് വി .പി .


Seeking Bride Groom

Pentecostal parents settled in U.S. are seeking proposals of their daughter born and brought up in U.S., born again, baptized and Spirit filled internal medicine doctor starting Fellowship in Geriatrics in a prestigious University . She is 30/ 5 ‘ 3″ looking for a God fearing well qualified boy from U.S. A.  If interested please send recent photos with bio data to mathewthomas0810@yahoo.com or call at 469-360-5735.

NEED LIVE STREAMING SERVICE?