ജോൺസൻ വർഗ്ഗീസ് (43 ) ഒഹായോയിൽ നിര്യാതനായി

ചാറ്റനുഗ : ടെന്നിസി , തോന്ന്യമല മുള്ളനാം കുഴിയിൽ പാസ്‌റ്റർ ജോയി വർഗ്ഗീസിന്റെയും (തോന്നിയമല ജോയി )മറിയാമ്മ വർഗ്ഗീസിന്റെയും മൂത്ത മകൻ ജോൺസൻ വർഗ്ഗീസ് (43 ) ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മൂലം ഒഹായോയിൽ നിര്യാതനായി . ഫെബ്രുവരി 12 ന് വൈകിട്ട് പൊതുദർശനവും ഫെബ്രുവരി 13 ന് സംസ്‌ക്കാര ശ്രീശുഷയും ഐ പി സി ചാറ്റനുഗ ചർച്ചിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ് . കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റർ ദാനിയേൽ തോമസ് 423 314 0400 .


Seeking Bride Groom

Pentecostal parents settled in U.S. are seeking proposals of their daughter born and brought up in U.S., born again, baptized and Spirit filled internal medicine doctor starting Fellowship in Geriatrics in a prestigious University . She is 30/ 5 ‘ 3″ looking for a God fearing well qualified boy from U.S. A.  If interested please send recent photos with bio data to mathewthomas0810@yahoo.com or call at 469-360-5735.